Deelnemersinformatie

Parcours

Goede Doel

Locatie en bereikbaarheid

Programma en Tarieven

Brief met deelnemersinfo

Beste atleet,

Erg leuk dat je je hebt aangemeld voor de 33ste Klaverblad Verzekeringen Hooglandse Dorpsloop. Het ziet er naar uit dat het weer een mooi en gezellig evenement gaat worden. We zien uit naar je komst en hopen je komende woensdag te verwelkomen. In deze mail nog even wat laatste informatie. Neem deze even goed door! Het volledige programma met alle starttijden vind je op www.hooglandsedorpsloop.nl/programma/

Bereikbaarheid
De start van de jeugdloop en de scholierenloop is op de Kerklaan, tegenover basisschool De Langenoord. De start van de prestatieloop en de wedstrijdloop is op de Zevenhuizerstraat, ter hoogte van de Eikenlaan. De finish van alle onderdelen is op de Kerklaan.

We raden je aan om lopend of op de fiets te komen. Mocht je toch met de auto willen komen, dan raden we aan deze te parkeren op het parkeerterrein op de Kraailandhof, tegenover de Albert Heijn. Dit is ongeveer 350 meter lopen vanaf de start van de wedstrijd. Als deze parkeerplaats vol is, dan is een andere mogelijkheid om te parkeren tegenover de Tennisclub, ter hoogte van Sportlaan 32. Dit is ongeveer 800 meter lopen vanaf de start van de wedstrijd.

Voor een plattegrond van het start- en finishgebied, kijk je op www.hooglandsedorpsloop.nl/deelnemersinfo/

Ophalen startnummer op 17 mei

Je kunt je startnummer ophalen in het gebouw van Basisschool De Langenoord, vanaf 18:30. Het adres is Kerklaan 7, Hoogland. Ook is daar na-inschrijving mogelijk.

Tijdregistratie en finishfilmpje
Racetimer verzorgt de tijdregistratie. De chip zit in het startnummer.
Het is belangrijk dat je:

 • Het startnummer zichtbaar op de borst draagt, bevestigd met 4 spelden.
 • Het startnummer niet bedekt met jas, banden, drinkfles, apparatuur, etc.
 • De chip niet verwijdert, buigt, knipt, vouwt of bewerkt.

Als extra service verzorgt Racetimer ook een finish filmpje van alle deelnemers. Dit filmpje is de dag na het evenement te zien bij de uitslagen.

Kijk voor verdere informatie op www.hooglandsedorpsloop.nl

Met sportieve groet,

Organisatie Klaverblad Verzekeringen Hooglandse Dorpsloop

Overige info

Tijdregistratie en uitslag:
De tijdsregistratie wordt verzorgd door ETU. Uiteraard worden de tijden bij het Start/finish-gedeelte bijgehouden. De volgorde van de uitslag wordt bepaald door de bruto looptijden. De bruto looptijd is de tijd die verstrijkt tussen het startschot en het passeren van de finishstreep. Ook de netto looptijden zullen in de uitslagen worden vermeld. De chips voor de tijdregistratie moeten na de finish worden ingeleverd.

Kleedruimtes en garderobe:
In shelter 611 op het Start/finish terrein is een kleedgedeelte aanwezig. Hier zijn geen douches aanwezig. Kledingtassen van de deelnemers kunnen in het kleedgedeelte worden achtergelaten. De shelter sluit om 16.00 uur.

Catering
In shelter 611 is catering aanwezig. Pinnen is mogelijk.

Verzorgingsposten en EHBO:
Op het 4 km punt is een waterpost aanwezig. Ook is er een verversingspost ingericht bij de finish. Op het start/finish terrein zijn gediplomeerde medewerkers van EHBO aanwezig.

Veiligheid parcours:
Het parcours is voor het belangrijkste gedeelte afgesloten voor het overige verkeer. Sommige gedeeltes zijn echter verkeersluw. Je zult dan als deelnemer rekening moeten houden met medeweggebruikers. Op de kruisingen en splitsingen worden parcourswachten ingezet om u veilig te laten lopen.

Eigen risico en verantwoording:
Iedere deelnemer loopt op eigen risico en op eigen verantwoording. De organisatie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden t.a.v. eventuele calamiteiten. Verzekering is een zaak van de deelnemer zelf.

Startnummer:
Het startnummer moet volledig zichtbaar op de voorzijde van uw loopshirt bevestigd worden.
Meer info over startnummers bij Inschrijven

Herinnering:
De editie 2023 van de  StartbaanRun is de tiende. Daarom is besloten voor iedereen een herinnering beschikbaar te stellen. Dus er is voor iedereen een herinnering beschikbaar. Wat dat gaat worden houden we nog even geheim.

Reglement

REGLEMENT STARTBAANRUN

 1. De “StartbaanRun” wordt georganiseerd door Rotary Club Amersfoort en Atletiek Vereniging Altis te Amersfoort. De door de individuele deelnemers te betalen bedragen worden middels iDEAL geïncasseerd.
 2. Een deelnemer heeft een startnummer en is verplicht dat op de borst te dragen.
 3. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 4. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parkoers te houden.
 5. De Bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot en het overschrijden van de finishmat, voor de betreffende afstand. De prijswinnaars worden bepaald op basis van de brutotijd.
 6. Deelname aan de StartbaanRun geschiedt geheel voor eigen risico. Rotary Club Amersfoort en AV Altis, de organisatie en de sponsors aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 7. Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis op televisie, foto en dergelijke voor reportages door een persoon of instantie en voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 8. Deelnemers gaan akkoord met publicatie van zijn of haar uitslag.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand voor uitnodigingen voor loopevenementen die zij zelf in de toekomst organiseert. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 10. Wanneer de deelnemer aan een ander onderdeel (afstand) deelneemt dan waarvoor is ingeschreven, dan wordt de deelnemer niet opgenomen in de uitslagenlijst. De deelnemer heeft dan ook geen recht op een eventuele prijs.
 11. De deelnemer mag het onderdeel waarvoor is ingeschreven wijzigen tot 1 week voor het evenement. De wijziging naar een ander onderdeel kan alleen plaatsvinden als de inschrijvingslimiet van dat onderdeel nog niet is bereikt. Wijzigen is mogelijk via inschrijving@startbaanrun.nl.
 12. Het overdragen van de inschrijving op een ander persoon is niet mogelijk.
 13. Bij annulering van uw inschrijving Zullen de inschrijfkosten niet worden gerestitueerd. Deze kosten vallen ten bate van aan goede doel. Annulering dient te gebeuren via inschrijving@startbaanrun.nl.
 14. De wedstrijdleiding en de organisatie hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 15. De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders, het weer en/of overmacht en wegens uitzonderlijke omstandigheden kunnen tot afgelasting leiden.
 16. Bij afgelasting wordt er geen nieuwe datum in het lopende jaar vastgesteld. De eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid van de door deelnemers gemaakte kosten. Het inschrijfgeld wordt bij een afgelasting teruggestort met aftrek van eventueel gemaakte kosten, ook is het mogelijk het inschrijfgeld te doneren aan het goede doel. Het bedrag van een besteld shirt en/of een extra donatie wordt niet teruggestort.
 17. Alle winnaars van de StartbaanRun hebben recht op een zweefvliegvlucht van ca. 10 minuten op een nader te bepalen datum. Mocht om organisatorische redenen, vanwege weersomstandigheden of externe factoren de vluchten geen doorgang vinden heeft men geen recht op een vergoeding of een vlucht op een ander tijdstip dan de vastgestelde datum. Tevens geldt dat bij afzegging of afwezig zijn de prijs vervalt.
 18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.