StartbaanRun 2019

Met de opbrengst voor de StartbaanRun 2019 zullen wij een fonds inrichten waarmee we doelen zullen ondersteunen die ‘Kinderen in achterstandssituaties in Amersfoort en omgeving’ als doelgroep hebben. De precieze invulling daarvan zal tegen de tijd dat de inschrijving geopend wordt bekend gemaakt worden.

          

StartbaanRun 2018

Door jouw deelname aan de StartbaanRun in 2018 heb je mee geholpen aan projecten voor schoon drinkwater in Oeganda, Tanzania en Kenia. Deze projecten worden ondersteund door Simavi. Meer dan 80% van al het ingelegde geld komt ten goede aan het goede doel.

Woensdagavond 13 februari jl. heeft tijdens een bijeenkomst van de RotaryClub Amersfoort de overdracht plaats gevonden van het geldbedrag in de vorm van een cheque aan de Stichting Simavi.

De cheque vertegenwoordigd een bedrag van 15.000 euro bijeen gebracht door deelnemers en sponsoren.

Aan de StartbaanRun hebben ook werknemers van de Stichting Simavi  deelgenomen en daarmee ook nog een bedrag ingezameld.

Samen met de toeslag van de Stichting Simavi is het uiteindelijke bedrag uitgekomen op 30.000 euro wat in zijn geheel wordt besteed van diverse schoonwater projecten in Afrika.

Wij spreken onze dank uit naar alle deelnemers en sponsoren de Atletiek Vereniging Altis en de  RotaryClub Amersfoort.

Op de foto v.l.n.r.

Nadia Plambeck van de RotaryClub Amersfoort

Sandra van der Willigen van Simavi

Hans Koele van de StartbaanRun