StartbaanRun 2022

Ook in 2022 gaan we weer lopen onder het motto: Ren mee voor: “Kids die mee willen doen”

Met de opbrengst van de StartbaanRun 2022 wordt een fonds ingericht waarmee we doelen ondersteunen die ‘Kinderen in achterstandssituaties in Amersfoort en omgeving’ als doelgroep hebben.

Dit jaar steunen we de volgende doelen:

Doen jullie dit jaar ook weer mee????

 

Zie hieronder wat er met de opbrengst van 2019 is gedaan.

StartbaanRun 2019           Ren mee voor: “Kids die mee willen doen”

Met de opbrengst van 15.000 euro van de StartbaanRun 2019 was een fonds ingericht waarmee we doelen ondersteunen die ‘Kinderen in achterstandssituaties in Amersfoort en omgeving’ als doelgroep hebben.

De doelen voor 2019 waren:

Waar zet 033inActie zich voor in?

033inActie zamelt niet alleen geld in voor andere doelen. Als stichting zetten wij ons zelf ook volle kracht in voor inwoners van de regio Amersfoort die leven in ‘stille’ armoede. Een doelgroep die vaak wordt vergeten, omdat deze mensen een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen en net teveel inkomen hebben om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen. Er zijn ruim 4,6% van de werkende mensen in regio Amersfoort die vallen onder stille armoede, wat neerkomt op meer dan12.000 mensen. Zij worden niet alleen zelf door deze situatie getroffen, maar ook de kinderen van deze gezinnen zijn hiervan de dupe. Een gegeven dat natuurlijk nooit het geval zou mogen zijn. 033inActie biedt deze gezinnen maatwerk, zodat er wat meer lucht komt en ze weer op adem kunnen komen.

033inActie zamelt op creatieve manier geld in voor deze goede doelen die wij een warm hart toedragen. Van een bake sale tot kidsrun.Wij zoeken in regio Amersfoort de verbinding op door kinderen en volwassenen in leven en welzijn zich op heel uiteenlopende manieren te laten inzetten voor ernstig zieke kinderen en inwoners die dagelijks leven in stille armoede.

Besteding opbrengst 2019:

• Donatie van RCA/Altis: €5.000,- (deel opbrengst Startbaanrun)

Effect:
• Accommodatie betrokken in wijk
• Activiteiten organiseren, zoals de Creatempel, de Jongerenhuiskamer etc.

Wat doet Petje af?

Petje af ontvangt 28 zondagen per jaar nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en inspirerende gastdocenten (18 tot 80+). In blokken van vier weken maken de kinderen kennis met zeven verschillende beroepen. Petje af opereert bijvoorbeeld in het ziekenhuis, neemt plaats in het verdachtenbankje, bezoekt het museum en bekijkt theatervoorstellingen. In het weekend staan praktijkervaring rondom de beroepen en de ontmoeting tussen/met onze gastdocenten centraal. De Petje af methode stimuleert de ontluikende talentontwikkeling van onze kinderen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen.
Besteding opbrengst 2019:
Donatie van RCA/Altis: €5.000,- (deel opbrengst Startbaanrun)
• Effect:
• Bezoek Spoorwegmuseum Utrecht
• Bezoek Corpus Leiden
• Nieuwjaarsborrel coaches/gastdocenten

Wat is het motto van Leergeld?

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ze hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen.

Besteding opbrengst 2019:

Donatie van RCA/Altis: €5.000,- (deel opbrengst Startbaanrun)
Effect:
• Bioscoopbezoek mogelijk gemaakt voor kinderen uit Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen
• In totaal zijn er aan 781 gezinnen voor 1186 kinderen tussen 5 en 12 jaar Pathé kaartjes verstrekt.
• Ieder gezin kreeg ook 1 kaartje voor een ouder als begeleider.
• In totaal ging het dus om 1967 kaartjes

 

Jullie bijdrage helpt ons de kwetsbare inwoners van de regio Amersfoort te helpen!