StartbaanRun 2019           Ren mee voor: “Kids die mee willen doen”

Met de opbrengst van 15.000 euro van de StartbaanRun 2019 is een fonds ingericht waarmee we doelen zullen ondersteunen die ‘Kinderen in achterstandssituaties in Amersfoort en omgeving’ als doelgroep hebben.

De doelen voor dit jaar zijn:

Waar zet 033inActie zich voor in?

033inActie zamelt niet alleen geld in voor andere doelen. Als stichting zetten wij ons zelf ook volle kracht in voor inwoners van de regio Amersfoort die leven in ‘stille’ armoede. Een doelgroep die vaak wordt vergeten, omdat deze mensen een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen en net teveel inkomen hebben om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen. Er zijn ruim 4,6% van de werkende mensen in regio Amersfoort die vallen onder stille armoede, wat neerkomt op meer dan12.000 mensen. Zij worden niet alleen zelf door deze situatie getroffen, maar ook de kinderen van deze gezinnen zijn hiervan de dupe. Een gegeven dat natuurlijk nooit het geval zou mogen zijn. 033inActie biedt deze gezinnen maatwerk, zodat er wat meer lucht komt en ze weer op adem kunnen komen.

033inActie zamelt op creatieve manier geld in voor deze goede doelen die wij een warm hart toedragen. Van een bake sale tot kidsrun.Wij zoeken in regio Amersfoort de verbinding op door kinderen en volwassenen in leven en welzijn zich op heel uiteenlopende manieren te laten inzetten voor ernstig zieke kinderen en inwoners die dagelijks leven in stille armoede.

          

Wat doet Petje af?

Petje af ontvangt 28 zondagen per jaar nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en inspirerende gastdocenten (18 tot 80+). In blokken van vier weken maken de kinderen kennis met zeven verschillende beroepen. Petje af opereert bijvoorbeeld in het ziekenhuis, neemt plaats in het verdachtenbankje, bezoekt het museum en bekijkt theatervoorstellingen. In het weekend staan praktijkervaring rondom de beroepen en de ontmoeting tussen/met onze gastdocenten centraal. De Petje af methode stimuleert de ontluikende talentontwikkeling van onze kinderen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen.

Wat is het motto van Leergeld?

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ze hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen.

Jullie bijdrage helpt ons de kwetsbare inwoners van de regio Amersfoort te helpen!

StartbaanRun 2018

Door jouw deelname aan de StartbaanRun in 2018 heb je mee geholpen aan projecten voor schoon drinkwater in Oeganda, Tanzania en Kenia. Deze projecten worden ondersteund door Simavi. Meer dan 80% van al het ingelegde geld komt ten goede aan het goede doel.

Met de bijdrage van 15.000 Euro van de Startbaanrun zijn er twee toiletblokken kunnen gebouwd in
Kisomoro Basisschool; een voor de jongens en een voor de meisjes met een wasruimte waar de
meisjes zich kunnen wassen. De toiletten zijn gebruiksvriendelijk gebouwd en kunnen worden geleegd
als ze vol zijn; hierdoor kunnen de leerlingen van Kisomoro Basisschool de toiletten voor een langere
periode gebruiken. Nu zijn er voldoende toiletten beschikbaar in de school: per 32 jongens is er nu een
toilet beschikbaar en per 44 meisjes.

     
Naast de bouw van een twee toiletblokken, zijn er ook andere activiteiten gedaan in Kisomoro
Basisschool door middel van de bijdrage van de Startbaanrun. Zo is er een regenwateropvang tank
gebouwd, om te zorgen dat er voldoende drinkwater beschikbaar is op de school. Hierdoor hoeven de
leerlingen niet meer water te halen in de bron in de gemeenschap tijdens de lessen. Om te zorgen dat
de leerlingen hun handen kunnen wassen na een bezoek aan de nieuwe toiletten is er een 500 liter
ferro-cement handwas faciliteit gebouwd. Er is daarnaast een regenopvang tank bij de wasruimte voor
de meisjes gebouwd, zodat de meisjes zich kunnen wassen wanneer ze ongesteld zijn.

     

Namens de organisatie spreken wij onze dank uit naar alle deelnemers en sponsoren van de StartbaanRun 2018.