StartbaanRun 2023

Ook in 2023 gaan we weer lopen onder het motto: Ren mee voor: “Kids die hun vleugels willen uitslaan”

Met de opbrengst van de StartbaanRun 2023 wordt een fonds ingericht waarmee we doelen ondersteunen die ‘Kinderen in achterstandssituaties in Amersfoort en omgeving’ als doelgroep hebben.

Dit jaar steunen we de volgende doelen:

Doen jullie dit jaar ook weer mee????

 

Zie hieronder wat er met de opbrengst van 2022 is gedaan.

StartbaanRun 2022         Ren mee voor: “Kids die mee willen doen”

Met de opbrengst van 15.000 euro van de StartbaanRun 2022 was een fonds ingericht waarmee we doelen ondersteunen die ‘Kinderen in achterstandssituaties in Amersfoort en omgeving’ als doelgroep hebben.

De doelen voor 2022 waren:

Waar zet 033inActie zich voor in?

033inActie zamelt niet alleen geld in voor andere doelen. Als stichting zetten wij ons zelf ook volle kracht in voor inwoners van de regio Amersfoort die leven in ‘stille’ armoede. Een doelgroep die vaak wordt vergeten, omdat deze mensen een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen en net teveel inkomen hebben om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen. Er zijn ruim 4,6% van de werkende mensen in regio Amersfoort die vallen onder stille armoede, wat neerkomt op meer dan12.000 mensen. Zij worden niet alleen zelf door deze situatie getroffen, maar ook de kinderen van deze gezinnen zijn hiervan de dupe. Een gegeven dat natuurlijk nooit het geval zou mogen zijn. 033inActie biedt deze gezinnen maatwerk, zodat er wat meer lucht komt en ze weer op adem kunnen komen.

033inActie zamelt op creatieve manier geld in voor deze goede doelen die wij een warm hart toedragen. Van een bake sale tot kidsrun.Wij zoeken in regio Amersfoort de verbinding op door kinderen en volwassenen in leven en welzijn zich op heel uiteenlopende manieren te laten inzetten voor ernstig zieke kinderen en inwoners die dagelijks leven in stille armoede.

Besteding opbrengst 2022:

• Donatie van RCA/Altis: €5.000,- (deel opbrengst StartbaanRun)

Effect:
• Accommodatie betrokken in wijk
• Activiteiten organiseren, zoals de Creatempel, de Jongerenhuiskamer etc.

Wat doet Petje af?

Petje af ontvangt 28 zondagen per jaar nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en inspirerende gastdocenten (18 tot 80+). In blokken van vier weken maken de kinderen kennis met zeven verschillende beroepen. Petje af opereert bijvoorbeeld in het ziekenhuis, neemt plaats in het verdachtenbankje, bezoekt het museum en bekijkt theatervoorstellingen. In het weekend staan praktijkervaring rondom de beroepen en de ontmoeting tussen/met onze gastdocenten centraal. De Petje af methode stimuleert de ontluikende talentontwikkeling van onze kinderen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen.
Besteding opbrengst 2022:
Donatie van RCA/Altis: €5.000,- (deel opbrengst StartbaanRun)
• Effect:
• Bezoek Spoorwegmuseum Utrecht
• Bezoek Corpus Leiden
• Nieuwjaarsborrel coaches/gastdocenten

Wat is het motto van JeugdFonds Sport en Cultuur?

Verslag volgt.

Besteding opbrengst 2022:

Donatie van RCA/Altis: €5.000,- (deel opbrengst StartbaanRun)
Verslag volgt

Jullie bijdrage helpt ons de kwetsbare inwoners van de regio Amersfoort te helpen!