Woensdagavond 13 februari jl. heeft tijdens een bijeenkomst van de RotaryClub Amersfoort de overdracht plaats gevonden van het geldbedrag in de vorm van een cheque aan de Stichting Simavi.

De cheque vertegenwoordigd een bedrag van 15.000 euro bijeen gebracht door deelnemers en sponsoren.

Aan de StartbaanRun hebben ook werknemers van de Stichting Simavi  deelgenomen en daarmee ook nog een bedrag ingezameld. Samen met de toeslag van de Stichting Simavi is het uiteindelijke bedrag uitgekomen op 30.000 euro wat in zijn geheel wordt besteed van diverse schoonwater projecten in Afrika.

Wij spreken onze dank uit naar alle deelnemers en sponsoren de Atletiek Vereniging Altis en de  RotaryClub Amersfoort.

Op de foto v.l.n.r.

Nadia Plambeck van de RotaryClub Amersfoort

Sandra van der Willigen van Simavi

Hans Koele van de StartbaanRun